Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

1805 1878
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viazprycaz zprycaz

June 18 2015

0621 ff5f
Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadzony dzony
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadzony dzony
3049 85de 500
Reposted fromfsi fsi viadzony dzony
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viamoda24157 moda24157
7095 5b5e
Reposted fromiamstrong iamstrong viakarololololina karololololina
3996 deb0
Reposted fromtimetolove timetolove viagabrysiowa gabrysiowa
2919 09bc 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen vianenya nenya

June 16 2015

Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viadarkanes darkanes
8350 f518
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajemkartofle jemkartofle
9867 6f14
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viala-lu la-lu
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabourricot bourricot
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viala-lu la-lu

June 09 2015

1707 ba72 500
Reposted bybudassarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...